CategoriesAktif Bileşenler

Rh-OLİGOPEPTİD-1

Sh-Oligopeptid-1 (EGF) — Temel Fibroblast Büyüme Faktörü olarak da adlandırılan bir hücre sinyal proteinidir ve Asidik Fibroblast Büyüme Faktörünün (aFGF) ikiz kardeşidir. Fibroblast hücre büyümesini ve çoğalmasını uyarır. Üreticinin verdiği bilgilere göre, aynı zamanda kollajen ve diğer hücre dışı matris (hücreler arasındaki yapışkan madde) bileşenlerinin sentezini de uyarır.  Cilt için önemli olan proteinlerin (kollajen, elastin, vb.) ve hyaluronik asidin üretimini arttırması ve yara iyileştirme sürecini hızlandırması sebebiyle kozmetik ürün formülasyonlarında kullanılır. Genç, sağlıklı ve parlak bir cilt görünümü kazandırır.

Çoğu in vitro uygulama için bFGF, biyolojik aktivitesini 0,1 ila 10,0 ng/mL konsantrasyon aralığında gösterir. Yanıt veren hücreler şunlardır: Endotelyal ve mezenkimal hücreler, insan ES hücreleri. Kültür yöntemine bağlı olarak 4 ila 100 ng/mL aralığında konsantrasyonlara ihtiyaç duyar. E. coli’de üretilen rekombinant insan bFGF’si, 155 amino asit içeren glikosile edilmemiş tek bir polipeptit zinciridir. 17.2 kDa’lık bir moleküler kütleye sahiptir.

Rh-polipeptid-1 (bFGF) — bFGF (sh-Polypeptide-1), yani Fibroblast Büyüme Faktörü, ise cildin derinliklerinde, dermis üzerinde çalışır. Sadece UVA ışınlarının neden olduğu cilt hasarlarını iyileştirmekle kalmaz, kolajen, hyaluronik asit, fibronektin ve UVA hasarının azalttığı diğer vücut bileşenlerinin üretimini teşvik etmenin yanı sıra, ince çizgilerin ve kırışıklıkların görünümünü de iyileştirir. 30’ların ortalarından itibaren yerleşmeye başlayan derin kırışıklıklar üzerinde büyük etkileri vardır.

Oligopeptidlerin Cilde Faydaları Nelerdir?

Rekombinant büyüme faktörüdür

Kök hücre sentezini
uyarır

Ciltte kolajen ve elastin üretimini arttırır

Hasarlı dokuların kısa sürede iyileşmesini sağlar

Yeni ve genç hücre üretimini teşvik eder