CategoriesAktif Bileşenler

GLUTATYON

Sistein, glisin ve glutamattan oluşan bir tripeptit olan glutatyon, vücuttaki birincil antioksidandır ve hücre içi tiyol durumunun korunmasında ve detoksifikasyonda önemli roller oynar. Glutatyon hem indirgenmiş (GSH) hem de oksitlenmiş (GSSG) hallerde mevcut olmasına rağmenŞekil 1), vücuttaki havuzunun büyük bir kısmı indirgenmiş formdadır. GSH, hidrojen peroksit ve lipit peroksitin indirgeyici detoksifikasyonu sırasında serbest radikal temizleyici olarak görev yaparak antioksidan aktivite gösterir. Memeli hücrelerinde GSH, elektron donörü olarak görev yapar. Elektron bağışı sırasında glutatyon peroksidaz tarafından GSSG’ye dönüştürülür, ancak nikotinamid adenin dinükleotit fosfat varlığında glutatyon redüktaz tarafından tekrar GSH’ye indirgenir. GSH’nin çeşitli fizyolojik etkileri vardır. Daha da önemlisi, tirozinaz aktivitesini baskılayarak melanogenezi inhibe eder.

Glutatyonun Cilt Üzerine Etkileri

  • Cilt beyazlatmak
  • Daha nemli bir cilt
  • Cilt sıkılığı ve elastikiyetinde artış
  • Kırışıklık azaltma ve cilt yumuşatma
  • Göz altıdaki koyu halkaların ve torbaların giderilmesi